הפוך לדף הבית  |  מפת הקמפוס  |  לוח זמנים אקדמי  |  פרסום באתר  |  מנהל האתר

בס"ד
בוקר טוב אורח/ת. עדיין לא רשום ? להרשמה לחץ כאן | שכחת את הפרטים ?
יצירת קבוצה חדשה!
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן > כלכלה וחשבונאות > כלכלה וחשבונאות שנה א' > תקני חשבונאות
הצג:
שם הקובץפרטיםנוסף ב:הורדה
קובץ ZIP
כל התקנים בזיפ אחד
כל התקנים בזיפ אחד
הורדות: 196      שיתוף
לחץ לדירוג
8.68 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
16/11/14
ע"י: ליאור עבודי

zip
קובץ אקרובט רידר
IFRS 8 IG
(Implementing Guidance) הנחיות ביצוע תקן דיווח כספי בינלאומי 8 מגזרי פעילות
הורדות: 139      שיתוף
לחץ לדירוג
76 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
07/06/14
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 8
תקן דיווח כספי בינלאומי 8, מגזרי פעילות
הורדות: 91      שיתוף
לחץ לדירוג
104 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
01/06/14
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRIC 17
פרשנות מספר 17 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי: חלוקה לבעלים של נכסים שאינם מזומן
הורדות: 74      שיתוף
לחץ לדירוג
69 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
01/06/14
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 5 IG
(Implementing Guidance) הנחיות ביצוע תקן דיווח כספי בינלאומי 5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
הורדות: 121      שיתוף
לחץ לדירוג
82 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
20/01/14
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 13
תקן דיווח כספי בינלאומי 13, מדידת שווי הוגן
הורדות: 101      שיתוף
לחץ לדירוג
324 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
19/01/14
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 5
תקן דיווח כספי בינלאומי 5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
הורדות: 109      שיתוף
לחץ לדירוג
140 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
21/08/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 2 IG
(Implementing Guidance) הנחיות ביצוע תקן דיווח כספי בינלאומי 2 תשלום מבוסס מניות
הורדות: 122      שיתוף
לחץ לדירוג
188 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
24/07/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRIC 1
פרשנות מספר 1 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי: שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום, ובהתחייבויות דומות
הורדות: 91      שיתוף
לחץ לדירוג
65 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
19/07/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 2
תקן דיווח כספי בינלאומי 2 תשלום מבוסס מניות
הורדות: 123      שיתוף
לחץ לדירוג
273 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
29/04/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 10
תקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים
הורדות: 167      שיתוף
לחץ לדירוג
305 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
27/02/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IFRS 3
תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים
הורדות: 247      שיתוף
לחץ לדירוג
304 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 40
תקן חשבונאות בינלאומי 40 נדל"ן להשקעה
הורדות: 124      שיתוף
לחץ לדירוג
157 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 39
תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים : הכרה ומדידה
הורדות: 201      שיתוף
לחץ לדירוג
694 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 38
תקן חשבונאות בינלאומי 38 נכסים בלתי מוחשיים
הורדות: 219      שיתוף
לחץ לדירוג
221 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 37
תקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
הורדות: 264      שיתוף
לחץ לדירוג
153 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 36
תקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידת ערך נכסים
הורדות: 136      שיתוף
לחץ לדירוג
323 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 34
תקן חשבונאות בינלאומי 34 דיווח כספי לתקופות ביניים
הורדות: 24      שיתוף
לחץ לדירוג
124 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 33
תקן חשבונאות בינלאומי 33 רווח למניה
הורדות: 32      שיתוף
לחץ לדירוג
163 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 32
תקן חשבונאות בינלאומי 32 מכשירים פיננסיים : הצגה
הורדות: 151      שיתוף
לחץ לדירוג
279 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 29
תקן חשבונאות בינלאומי 29 דיווח כספי בכלכלות היפר- אינפלציוניות
הורדות: 24      שיתוף
לחץ לדירוג
80 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 28
תקן חשבונאות בינלאומי 28 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות
הורדות: 99      שיתוף
לחץ לדירוג
118 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 27
תקן חשבונאות בינלאומי 27 דוחות כספיים נפרדים
הורדות: 98      שיתוף
לחץ לדירוג
70 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 26
תקן חשבונאות בינלאומי 26 טיפול חשבונאי ודיווח על ידי ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה
הורדות: 10      שיתוף
לחץ לדירוג
91 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 24
תקן חשבונאות בינלאומי 24 גילויים בהקשר לצד קשור
הורדות: 12      שיתוף
לחץ לדירוג
92 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 23
תקן חשבונאות בינלאומי 23 עלויות אשראי
הורדות: 42      שיתוף
לחץ לדירוג
68 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 21
תקן חשבונאות בינלאומי 21 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
הורדות: 79      שיתוף
לחץ לדירוג
142 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 20
תקן חשבונאות בינלאומי 20 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי
הורדות: 55      שיתוף
לחץ לדירוג
94 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 19
תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות לעובדים
הורדות: 28      שיתוף
לחץ לדירוג
324 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 18
תקן חשבונאות בינלאומי 18 הכנסות
הורדות: 64      שיתוף
לחץ לדירוג
102 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 17
תקן חשבונאות בינלאומי 17 חכירות
הורדות: 104      שיתוף
לחץ לדירוג
142 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 16
תקן חשבונאות בינלאומי 16 רכוש קבוע
הורדות: 157      שיתוף
לחץ לדירוג
150 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 12
תקן חשבונאות בינלאומי 12 מיסים על ההכנסה
הורדות: 102      שיתוף
לחץ לדירוג
275 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 11
תקן חשבונאות בינלאומי 11 חוזי הקמה
הורדות: 56      שיתוף
לחץ לדירוג
102 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 10
תקן חשבונאות בינלאומי 10 אירועים לאחר תאריך המאזן
הורדות: 97      שיתוף
לחץ לדירוג
74 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 8
תקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
הורדות: 94      שיתוף
לחץ לדירוג
131 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 7
תקן חשבונאות בינלאומי 7 דוחות תזרים מזומנים
הורדות: 80      שיתוף
לחץ לדירוג
118 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 2
תקן חשבונאות בינלאומי 2 מלאי
הורדות: 127      שיתוף
לחץ לדירוג
98 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
IAS 1
תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים
הורדות: 125      שיתוף
לחץ לדירוג
254 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf
קובץ אקרובט רידר
מסגרת מושגית
מסגרת מושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתם - כל היאסים עדכניים לחודש מאי - 2012
הורדות: 105      שיתוף
לחץ לדירוג
213 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/01/13
ע"י: ליאור עבודי

pdf

Google
מטרת המאגר
לספק למחלקות במוסדות הלימודים השונים פלטפורמה לניהול חומר לימודי, הודעות, תמונות וקישורים בצורה הנוחה ביותר וללא מגבלות.שנה זו מנוהלת על ידי ליאור עבודי, עזריאל, הוד יצחקי
לפניות כלליות בנושא האתר - לחצו כאן.
כל הזכויות שמורות לאתר הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון. תקנון המערכת.
אין להעתיק או לפרסם בכל דרך שהיא חומר המופיע במאגר. 
דירות להשכרה בבאר שבע | שותפים באר שבע | עבודה בחו"ל